Voedselbank WIjk bij Duurstede IDEAL

Wie steunt de Voedselbank?

Wij hebben op onze fietstocht naar Santiago de Compostella en terug geleefd op een basisniveau.

De tocht liet weinig luxe toe. Daar kozen we bewust voor. Steeds meer mensen hebben die keuze echter niet, ze worden steeds verder teruggedrongen op hun basisbehoefte in dit rijke land, en zefs dat kunnen ze niet of nauwelijks betalen.

De afgelopen jaren is het aantal mensen in Wijk bij Duurstede wat een beroep doet op de Voedselbank vergroot en de verwachtingen stemmen ons niet optimistisch. Eigenlijk is het een schande dat in een van de welvarendste landen van de wereld een Voedselbank nodig is. Dat vinden we, maar intussen zitten de mensen wel met problemen… Daarom ondersteunen we van harte de voedselbank.

De http://www.voedselbankkrommerijn.nl steunt mensen in nood met voedselpakketten. De vestiging in Wijk bij Duurstede kan wel wat hulp gebruiken.

Kun je die geven?

Sinds september 2010 worden er óók in Wijk bij Duurstede voedselpakketten uitgedeeld en in 2011 is de Voedselbank Wijk bij Duurstede opgericht.

Namens de Voedselbank Wijk bij Duurstede doen wij een beroep op je maatschappelijke betrokkenheid en vragen wij je ons te steunen.

De missie van de Voedselbank: Wij verzorgen een voedselpakket voor mensen die het tijdelijk financieel moeilijk hebben (onder bijstandsniveau) en door dit voedsel in te zamelen gaan wij verspilling tegen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Over de Voedselbank:

Stichting Voedselbank Kromme Rijn is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland. Wij helpen mensen in financiële nood die in de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik wonen. Dit zijn mensen die niet genoeg geld hebben om boodschappen te doen. Zij leven van een inkomen onder het bijstandsniveau. Na aftrek van vaste lasten, zoals huur, houden ze te weinig geld over voor boodschappen. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze veel schulden hebben. De Voedselbank Kromme Rijn helpt nu zo’n 30 huishoudens.

Niet voor altijd
De Voedselbank helpt iemand maximaal 3 jaar lang. Er zijn altijd meer instanties die die persoon ook helpen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Daardoor is iemand na een tijdje uit de financiële problemen. Dan is het voedselpakket niet meer nodig.

Wie helpt
Veel organisaties in en om Wijk bij Duurstede en Bunnik helpen ons. Wij krijgen al het voedsel gratis. Het is voedsel dat over is en anders weggegooid zou worden. Het voedsel is nog wel goed. Onze voedselpakketten voldoen aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit.

Weggooien?
Bedrijven gooien soms voedsel weg, omdat ze het niet meer kunnen verkopen. Bijvoorbeeld doordat het nog maar een paar dagen houdbaar is. Hun klanten nemen dan liever de meest verse producten mee. Wat overblijft is nog wel goed maar wordt niet meer verkocht. De Voedselbank wil niet dat dat voedsel weggegooid wordt. Wij willen er mensen mee helpen. Voor bedrijven is het geven van voedsel ook beter dan weggooien. Het scheelt opslagruimte, extra administratie en vernietigingskosten.

Gratis voedsel, toch kosten
De Voedselbank koopt nooit voedsel. Al het eten in de pakketten hebben we gratis gekregen van bedrijven. Het voedsel kost ons dus niks. Maar we hebben wel andere kosten.

Voedsel ophalen en wegbrengen gebeurt met een koelbus. Dat brengt kosten met zich mee.

Het voedsel dat we ophalen bewaren we in koelkasten en vrieskisten om het goed te houden. Die hebben we moeten kopen. Gelukkig mogen we gratis een opslagruimte gebruiken in Langboek waar deze koelkasten en vrieskisten staan.

Verder zijn er kleine kostenposten voor bijvoorbeeld de koffie en schoonmaakspullen.

Om deze dingen te kunnen betalen is zijn wij afhankelijk van financiële bijdragen, giften, reclamegelden en donaties. Bedrijven, kerken, instellingen en fondsen, maar ook particulieren geven geld. Ieder bedrag is welkom op onze bankrekening.

En omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken, wordt elke bijdrage gegarandeerd optimaal besteed ten behoeve van de Voedselbank!

Je financiële bijdrage:

Bedrag

Je kunt mbv Ideal uw bijdrage overmaken. Deze komt dan op rekening van mijn bedrijf (Bosman Consultancy) terecht en ik zal deze doorzetten naar de voedselbank. Bedrijfsinfo: Bosman Consultancy Molenakker 15 3962HH Wijk bij Duurstede Telefoon: 0343-591947 Email: Info@fbosman.nl KVK: Utrecht – 30152798 BTW-nummer: 0206.63.055.B.01

Opmerkingen van Facebook